Bli en del av Herb Pharma Team

Utbilda dig hos oss

 

Bli en del av Herb Pharma Team.

Detta är ett unikt helhetskoncept där du kan börja din utbildning utan förkunskaper.

Du kan också komplettera din nuvarandeverksamhet med någon av våra olika utbildningar.

 

Som en av våra terapeuter får du dessutom regelbundna teamsmöte för vidareutbildning och gemenskap och årliga träffar med  Herb Pharma Team där kunskap, erfarenheter och inspiration delas.

 

Din hälsa - Vårt fokus!

Väl genomarbetat koncept med över 20 års erfarenhet

Bra lönsamhet för dig som terapeut

Bra metoder där det är vi som talar om för patienten hur den mår.

Patienten följer sin hälsoresa hela vägen och påtagligt ser att det händer något i kropp och själ.

Genom mikroskopin ser vi patientens faktiska behov av tillskott.

Skonsamt för dig som terapeut då det inte sliter på din kropp.

Årliga träffar för våra terapeuter. 2 Team dagar med fortutbildning, föreläsare, presentation av nyheter m.m. Vi byter erfarenheter och umgås. Löpande utbildande webinarier för våra terapeuter.

Arbetsglädje och styrkan att tillhöra en professionell yrkeskategori.

Högteknologisk akupunktur

Den näst äldsta läkekonsten är akupunktur, vi har tagit den gamla tekniken in i den nya tiden där vi påverkar kroppens akupunktursystem med frekvenser istället för med nålar. Högteknologisk akupunktur ingår i naturterapiutbildningen.

Läs mer om utbildningen

Öronakupunktur

Öron akupunktur ingår i Herb Pharma Naturterapi och här får du lära dig att sätta NADA vilket används inom sjukvården dels för beroende och för dess lugnande effekter. Ni får även lära er punktbanker som har med olika områden att göra såsom exempelvis ischias. Öronakupunktur ingår i naturterapiutbildningen

Läs mer om utbildningen

Ört terapi

Örter är världens äldsta läkekonst, vi har tagit fram ett unikt sortiment av växtbaserade kosttillskott vilka vi har bra erfarenheter av. Ört terapi ingår i naturterapiutbildningen.

Läs mer om utbildningen

Utbildning i blodanalys enligt Herb Pharmas metod

Med ett stick i fingret kan vi med hjälp av mikroskopet se ditt mående på cellnivå, som du sen tillsammans med klienten får du lära dig se olika anledningar till inflammationer, försurningar som i sin tur resulterar i värk muskler och leder. Brister såsom järnbrist, fettsyrebrist, B-12 brist. Varför en klient är trött som eventuellt kan ha med vår metodik att göra. Du får lära dig både torrblodsanalys och färskblodsanalys. Blodanalys ingår i naturterapiutbildningen.

Läs mer om utbildningen

Ljusterapi (en extern utbildning)

Fullspektrumljusets påverkan vid SAD Avsikten med intensiv belysningsdos är att höja patientens kortisol halt i hjärnan speciellt under årets mörka månader. Ljusterapi är en extern fristående utbildning som vem som helst kan gå.

Läs mer om utbildningen

Öronljus

Det sägs att historiskt så är det Hopi indianerna som började använda öronljus för flera tusen år sedan. På den tiden levde man efter naturens lagar för att få en god hälsa. Även kineserna lär inte varit långt efter Hopi indianerna att använda sig av denna metod. Öronljus ingår i naturterapiutbildningen.

Läs mer om utbildningen

Kopping

Du får lära dig grunderna i Kopping massage vilket är en väl använd metod världen över. Blev senast känt i OS Rio de Janeiro när bland annat Michael Phelps hade fått kopping på ryggen för att öka blodgenomströmningen. Kopping ingår i naturterapiutbildningen.

Läs mer om utbildningen

Gua sha

Gua Sha är en flera tusen år gammal metod för att "skrapa ut gruset" vilket betyder att frisläppa slaggprodukter i muskler. I Naturterapin ingår en grundläggande utbildning inom Gua Sha.

Läs mer om utbildningen