Köpvillkor

Herb Pharma Sverige AB

 

1. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna som är möjligt.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och uppföljning av ditt köp. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla rådande lagar och regler, genomföra kund och marknadsanalyser samt skicka riktade erbjudanden via e-post.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

 

2. Kostnad för frakt

Vi har en standardfrakt på 45 kronor per paket.

Förutom standardfrakt erbjuds olika fraktalternativ beroende på leveransadress. Kostnaden för dessa beror på storleken på paketet och fraktsätt och framgår i kassan.

 

3. Leveranstid

3.1 UTSKICK

Vi strävar efter att skicka din beställning med tidigaste utleverans. Tiden för utskick framgår i kassan och är beroende av fraktsätt.

3.2 PAKET TILL OMBUD

Leveranstid 1-4 vardagar beroende på postort. Leveranstiden kan vara längre till Norrland och våra öar över lag.

3.3 BREV

Leveranstid 2-4 vardagar beroende på postort. Leveranstiden kan vara längre till Norrland och våra öar över lag.

3.4 BUDBEE HEMPAKET

Leveranstid för Budbee är 1-2 dagar beroende på leveransadress. Leveransen sker mellan 17:00-22:00. Närmare leveranstid får samma dag. Du kan följa din leverans via länk som skickas ut. Ange portkod och eventuella instruktioner via länken som skickas ut av Budbee.

3.5 BUDBEE BOX

Expressfrakt till förvaringsbox. Budbee levererar varorna inom 1-3 dagar till en utlämnings box nära dig. Med en kod hämtar du ditt paket precis när det passar dig.

3.6 EARLYBIRD

Leveranstid är 2-3 vardagar och leverans sker tidigt på morgonen. Du får ett SMS när leveransen skett.

3.7 FORCE MAJEURE

Herb Pharma Sverige AB reserverar sig för att leveranstiden kan ta längre tid vid till exempel driftfel, strejk, Force Majeure, eller förseningar i  distributionsnät samt anda oförutsebara händelser som Herb Pharma Sverige AB ej har kontroll över.

 

4. Fraktsätt

4.1. PAKET TILL OMBUD

Skickas med Schenkers tjänst Parcel ombud. Kunden erhåller vid leveransutskick ett spårbart kollinummer.

4.2 VARUBREV

Skickas med Postnords tjänst Varubrev. Kunden erhåller vid leveransutskick en kvittens från Posten på att beställningen är skickad. Efter att Posten registrerat försändelsen som mottagen övergår ansvaret för försändelsen på kunden. Varubrev levereras i största möjliga mån till brevlådan. Får inte paketet plats i brevlådan hängs påse vid ytterdörren alternativt vid brevlådan.

4.3 EARLYBIRD

Skickas med Morgontidig Distribution som levererar morgontidningar i stora delar av landet. Brevet läggs i brevlådan under natten och mottagaren aviseras med SMS på morgonen. Om brevet inte får plats i brevlådan hängs det på dörren (Påse på dörren).

4.4 BUDBEE HEMPAKET

Skickas med Budbees tjänst hemleverans kväll. Leveransen sker mellan 17-22 och du får en närmare tidslucka under leveransdagen. Du kan följa din leverans i realtid via utskickad länk.

4.5 BUDBEE BOX

Expressfrakt till förvaringsbox. Budbee levererar varorna inom 0-1 dagar till en utlämnings box nära dig. Med en kod hämtar du ditt paket precis när det passar dig.

 

5. Avisering

5.1 ORDERBEKRÄFTELSE

Efter avslutat köp erhåller kunden en orderbekräftelse via epost. Kunden ansvarar för att kontrollera att adressuppgifter och beställningens innehåll överensstämmer. Om kunden inte erhållit en orderbekräftelse inom 30 minuter efter avslutat köp ombeds kunden kontakta Herb Pharma Sverige AB.

5.2 FÖRAVISERING

Kunden erhåller föravisering via epost när beställningen skickats. Denna innehåller det kollinummer som kunden kan använda för att spåra försändelsen. Vid leveranssätt Varubrev är kollinumret ej spårbart utan är enbart en kvittens på att Postnord mottagit försändelsen.

5.3 LEVERANSAVISERING

Om kunden uppger mobilnummer i kassan sker leveransavisering via SMS, i annat fall aviseras kunden via brevpost. Avisering sker så snart försändelsen är framme och redo att hämtas ut. Kunden ansvarar för att korrekt mobilnummer angivits. Om kunden inte hämtar ut sin beställning skickas en påminnelseavisering. Vid leveranssätt Varubrev levereras i största möjliga mån till din brevlåda. Får inte paketet plats i brevlådan hängs påsen vid ytterdörren alternativt vid brevlådan. Vid hempaket så ringer chauffören innan leverans. INSTA box så aviseras du per sms med en öppningskod till boxen.

 

6. Liggetid

6.1 FÖRSÄNDELSEN LIGGETID

Paket som skickas med Postnord ligger på utlämningsstället i 7 dagar. Hempaket levereras mellan kl 18:00-22:00 på den leveransdagen man valt. Om kunden väljer att ej hämta ut/ta emot sin beställning returneras denna till Herb Pharma Sverige AB. Kunden har då skyldighet att betala för de kostnader som uppkommer. Se avsnitt Outlösta försändelser nedan under punkt 10.4.

7. Betalsätt

7.1 DINTERO FAKTURA, KORT- OCH DIREKTBETALNING OBS! TALA MED DINTERO

Kunden får automatiskt avgiftsfri faktura på sitt köp. Fakturan skickas per e-post och kan även betalas via My Walley. Kund kan också välja att delbetala fakturan (ränta och uppläggningsavgift tillkommer). Kunden kan direkt efter avslutat köp välja att betala fakturan med kreditkort, direktbetalning, swich eller via My Walley med Mobilt BankID (vilket är en avbetalningslösning som den som exempelvis Klarna har). Om kund inte ändrar betalsätt efter köp faktureras kunden utan avgift med 14 dagars betalvillkor från det att paketet skickats från Dintero.

All fakturering sker av Dintero, se avsnitt 10.2.

7.3 REKLAMATION

Reklamation skall ske inom skälig tid från den tidpunkt då skada eller fel upptäcks. Är det yttre emballaget skadat skall reklamation ske när försändelsen hämtas ut. Retur får ej ske mot postförskott eller efterkrav. Kunden skall kontakta Herb Pharma Sverige AB innan reklamation sker till kundtjanst@herbpharma.se Reklamationer hanteras av Herb Pharma Sverige AB kundtjänst vid lagret Swedcirc Rörläggarvägen 7, 331 53 Värnamo. Vid godkänd reklamation står Herb Pharma Sverige AB för frakt och returfrakt. Om reklamationen inte godkänns debiteras kunden 99 kr för frakt åter till kund. Rätten till reklamation upphör enligt lag 3 år efter att kunden tagit emot varan eller efter det att utgångsdatum har passerats.

Om du inte skulle känna dig nöjd med vår hantering kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) eller EU-kommissionen för en tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr

 

8. Kundtrygghet

8.1 ÖPPET KÖP OCH ÅNGERRÄTT

Som kund har du enligt lag alltid rätt till 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot varan, eller vid delleveranser för samma beställning, när du tagit emot den sista varan för beställningen. Ångerrätten gäller dock p.g.a. hälso- och hygienskäl endast om förseglingen eller plomberingen på förpackningen inte brutits vid retur av livsmedel, kosttillskott, behållare avsedda för förtäring och liknande produkter. Ångerrätten gäller inte heller produkter märkta med kort datum eller utgånget datum.

8.1.1 Hur Ångerrätten nyttjas

För att utnyttja ångerrätten ska kunden meddela Herb Pharma Sverige AB inom tiden för ångerrätt för att erhålla returfraktsedel innan varorna skickas åter till Herb Pharma Sverige AB. Om kunden inte använder erhållen returfraktsedel ska kunden själv bekosta returfrakten. Varorna ska om möjligt skickas tillbaka i sin ursprungliga originalförpackning, samt i ursprungligt skick, och kopia på följesedel eller faktura skall bifogas där kunden markerar vilka varor som returneras. Du kan även använda dig utav en standardblankett för ångerrätt som tagits fram av Konsumentverket och den nås här.

Om varan returneras i förändrat skick, som beror på att kunden hanterat varan i större omfattning än som kan anses vara nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har Herb Pharma Sverige AB rätt att göra ett prisavdrag avseende den värdeminskning som det medfört på produkten, vilket minskas från summan för återbetalning till kunden. Om varor som inte omfattas av ångerrätten returneras till Herb Pharma Sverige AB och kunden vill få produkten åter skickad till sig debiteras kunden 99 kronor för detta. Om kunden inte hör av sig om nytt utskick inom 30 dagar förverkas rätten till produkten som kasseras. Retur får ej ske mot postförskott eller efterkrav. Om varorna inte ankommit till Herb Pharma Sverige AB 14 dagar efter meddelande om ånger, anses kunden ha accepterat köpet. Om man väljer att returnera en eller flera produkter vid kampanjköp där en produkt följt med på köpet så ska även gratisprodukten returneras tillbaka i oöppnat/ursprungsskick. Om man väljer att behålla gratisprodukten kommer vi skicka ut en faktura på produktens värde.

8.1.2 Återbetalning till kund

Herb Pharma Sverige AB återbetalar köpeskillingen, minskat med eventuella prisavdrag för värdeminskning enligt ovan, inom 14 dagar efter att Herb Pharma Sverige AB mottagit ditt meddelande om nyttjande av ångerrätten, men tidigast när varan kommit bolaget tillhanda eller kunden visat att varorna sänts åter till Herb Pharma Sverige AB. Återbetalning sker med samma betalsätt som kunden använt vid köpet, om inte annan överenskommelse sker med kunden.

 

9. Köpvillkor

9.1 ALLMÄNT

Samtliga priser anges inklusive moms. 12 % moms på livsmedel och kosttillskott, och 25 % på övriga varor. För att handla hos Herb Pharma Sverige AB måste kunden vara myndig eller ha förälders godkännande för att beställa. Denna kontroll görs ej av Herb Pharma Sverige AB utan ansvar för att detta uppfylls ligger på kund och målsman. Kund är alltid ansvarig för att den information som lämnas i samband med beställning är korrekt. Alla produktbilder skall ses som illustrationer och Herb Pharma Sverige AB kan ej heller garantera att de återges exakt i fråga om utseende och beskaffenhet.

9.2 FAKTURERING

Fakturering sker med Dintero. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta, f.n. 25 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Dintero behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Kunden kan kontrollera sina fakturor OBS! fråga Dintero

9.3 FÖRSÄLJNING

All försäljning sker via Herb Pharma´s E-Terapi samt på dess kliniker se här.

9.4 OUTLÖSTA FÖRSÄNDELSER

Om kunden inte hämtar ut sin beställning och den skickas åter till Herb Pharma Sverige AB debiteras kunden för kostnader gällande frakt, returfrakt, expeditionsavgift samt emballage. Avgiften är f.n. 250 kr. Fakturering sker av Dintero, se avsnitt 10.2. kolla upp

9.5 NYTT UTSKICK

Om kund önskar nytt utskick på försändelse som gått i retur till Herb Pharma Sverige AB, debiteras kunden 99 kr. Kontakta kundtjänst för att få nytt utskick.

9.6 ANSVAR VID BRUK AV KOSTTILLSKOTT

Kosttillskott säljs ej i syfte att ha någon medicinsk effekt, hela och läka skador och sjukdomar, eller att ersätta läkemedel eller en normal sund kost. Är du osäker rådfråga läkare innan användning.

9.7 KREDITUPPLYSNING

Herb Pharma Sverige AB har rätt att ta en kreditupplysning på kunden.

9.8 VID MISSTANKE OM BROTT

Vid förbehåller oss rätten att vid misstanke om brott eller uppsåt till brott, utan att meddela er, annullera er beställning. Brott som uppfattas skada Herb Pharma Sverige AB kommer att polisanmälas.

9.9 COOKIES

Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Mer information om cookies hittar du i vår cookiepolicy.

9.10 KÖP

Vid registrering av genomförd beställning, har kunden läst igenom och accepterat ovanstående villkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i dessa villkor. Kunden ansvarar själv för att uppdatera sig på gällande villkor.

9.11 TVIST

I händelse av tvist mellan kund och Herb Pharma Sverige AB ska denna avgöras enligt svensk lag i svensk domstol, om inte annan överenskommelse görs mellan parterna.

Köpevillkoren uppdaterades senast: 2022-06-23