Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter och kundnummer

Herb Pharma och anslutna partners lagrar information kopplad till genomförda terpeutiska åtgärder av till verksamheten ansluta kunder. Infomationen består av namn, adress, ålder, kön och är kopplad till ett unikt kundnummer. Persondata som lagras är en följd av genomförda undersökningar som kan kopplas till terapeutiska årgärder utförda av Herb Pharma och partners.

Data hanteras med högsta tänkbara aktsamhet om personlig integritet och med hög konfidentialitet.

Person som sökt terpeutiska åtgärder vid Herb Pharma och anslutna partners som fått ett kundnummer kan vid önskad tidpunkt kontakta sin vårdpartner inom Herb Pharma genom att framföra önskemål om att få sitt kundnummer raderat och begära ut samtlig dokumentation som uppkommit i samband med de terpeutiska åtgärder som personen tagit del av under sina kontakter med Herb Pharma och partners.  

Vi lagrar personuppgifter som längst i två år från det datum du sist hade kontakt med någon ur Herb Pharma team.